Dịch vụ

Sinh Ra Để Phục Vụ

IT doanh nghiệp

Dịch vụ IT bảo trì hệ thống mạng, máy tính cho doanh nghiệp.

Lập trình phần mềm

Lập trình phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu.

Thiết kế website

Thiết kế, lập trình website cho doanh nghiệp, website bán hàng.

Thiết kế, xây dựng hạ tầng mạng

Thiết kế & thi công hạ tầng mạng cơ sở, hạ tầng mạng LAN, WLAN, WIFI, CAMERA,…

Cho thuê Booth Karaoke

Cho thuê Booth Karaoke

Bài hát mới

Bài hát mới
0
+
Khách Hàng Hài Lòng
0
+ Năm
Kinh Nghiệm
0
+
Dự án
0
+
Nhân sự

Lập trình ứng dụng

Lập trình ứng dụng, phần mềm theo yêu cầu.

Thiết kế, lập trình Website.

IT cho doanh nghiệp

Dịch vụ IT chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

Bảo trì IT văn phòng.

Thiết kế, thi công hệ thống mạng doanh nghiệp, hệ thống camera.

Cho thuê Booth Karaoke

Cho thuê, lắp đặt hệ thống Booth Karaoke.

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Mr. Tòng

Mr. TòngGiám đốc - VTCO

Ms. Dịu

Ms. DịuDesigner - Spaceaa