Blog

Buồng Khử Khuẩn Toàn Thân Giá Rẻ Nhất TP.HCM

Hệ thống buồng khử khuẩn được ứng dụng để diệt vi khuẩn ở tất cả các nơi có khả năng nhiễm khuẩn. Vì vậy có thể được đưa vào ứng dụng ở các nơi khác có yêu cầu sát khuẩn như bệnh viện, các khu vực cách ly, doanh nghiệp sản xuất có yêu cầu sạch như chế biến...